on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Lue e-lehti

HR viesti 5/2018

August Associates Oy:n liikkeenjohdon konsultti Tero Tiitun viime vuonna ilmestynyt diplomityö 'Suomalainen tiimityö joukkuehuippu-urheilussa ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia' herätti mediassa ansaittua mielenkiintoa - urheilun ja tiimien dynamiikkaa läpivalaisi nyt "sisäpiiriläinen", jolla on analyyttinen mielenlaatu ja kyky tehdä oivalluksia. Pohdimme miltä henkilöstöjohtamisen tulevaisuus näyttää digitaalisena ja miten uusista mahdollisuuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Kerromme myös miksi eettisen yrityskulttuurin rakentaminen kannattaa. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa organisaatiomuutoksen työkaluja, työvaatetusta osana brändiä ja miten palautteen antamisessa voisi kehittyä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (15 Mb)  »
Tilaa!

Lue e-lehti

HR viesti 3+4/2018

Psykoterapeutti Maaret Kallio kertoo huomanneensa viime aikoina, että eri yrityksissä on tullut keskiöön uudenlainen ajatus, jonka mukaan ihmiset ovat ihmisiä työpaikoillakin. Nyt on viimeinkin tajuttu se, että pehmeät arvot ovatkin tosi kova juttu, ja että työhyvinvointiin panostamisella on tuntuvia taloudellisia vaikutuksia. Missä asioissa suomalainen pomo on yliveto? Entä missä jutuissa sinivalkoinen johtaminen tökkii? Käymme läpi keväällä 2018 tehdyn verkostotutkimuksen antia suomalaisesta johtajuudesta. Kerromme myös millä keinoilla työhyvinvointia voidaan parantaa ja mitä hyötyjä työhyvinvoinnin edistämisestä on. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa työkykyjohtamista, WWF Green Office -järjestelmää ja terveellisiä lounasvaihtoehtoja.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (32.1 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 2/2018

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan entisen dekaanin Arto Mustajoen mukaan suomalainen työelämä on kovassa kurimuksessa, jossa ihmiset kokevat välillä suoranaista hätää muutosten edessä – ja väsähtävät. Tällaisessa tilanteessa on tarvetta eettiselle pohdinnalle, joka tarjoaa työkaluja ongelmien ehkäisemiseksi. Konfliktit työelämässä ovat väistämättömiä, mutta ratkaistavissa. Pohdimme, miten ongelman ratkaisuun voidaan päästä ja mitä se vaatii eri osapuolilta. Kerromme myös millä keinoilla nykyaikana organisaatioissa pyritään pitämään hyvistä työntekijöistä ja osaajista kiinni. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa kiirettä ja ajankäyttöä, hyvinvointivalmennuksen etuja sekä johtamista ja viestintää.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (19.4 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 1/2018

Visma Enterprise Oy:n toimitusjohtaja Jukka Mikkosen mukaan digitaalisuus on läpilyövä voima kaikessa HR-toiminnassa, josta rekrytointi on tärkeä palanen. Jos ajatellaan työntekijän elinkaarta yrityksessä, niin rekrytointiprosessistahan kaikki lähtee. Kerromme missä tilanteessa suomalainen johtaminen on tällä hetkellä ja millaista johtamisen laatu on yrityksissä. Pohdimme miten yrityksissä voitaisiin innostaa henkilöstöä kehittämään työtään ja sitoutumaan organisaation menestykseen. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa GDPR:ää eli EU:n tietosuoja-asetusta ja sen tuomia haasteita, toimistohygieniaa sekä työpaikkojen sisäympäristöongelmia.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (18.3 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 5/2017

’People First’ -filosofia ohjasi taloushallintopalveluyhtiö Accountorin toimitusjohtajan Asko Schreyn uudenlaiselle löytöretkelle tuottavuuteen. Tutkiessaan arvonmuodostusta eri yhtiöissä, hän havaitsi että kaiken keskipisteessä olikin ihminen. Pohdimme voiko työhyvinvointiohjelmasta olla yrityksille apua ja miten hyvinvointia sitten mitataan. Tutustumme Suomi100tonnia -kampanjaan, jossa lahjoitetaan yhteensä 100 000 euron edestä koulutuspaikkoja hyviä perusteluja vastaan. Esittelemme myös Varman pääkonttorin uudistuneet tilat Salmisaaressa, jossa yrityksen toimintakulttuuriin tarvittiin päivitystä. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa työergonomiaa, digivalmennusta sekä yritysten aineettomien oikeuksien (IPR) suojaamista.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (15.2 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 3+4/2017

Kognitiotieteen dosentti Minna Huotilaisen mukaan modernin tietotyöläisen tärkein työkalu ei ole läppäri eikä älypuhelin eikä edes mikään sovelluskaupan miljoonasta applikaatiosta. Tärkein työkalu löytyy jokaisella korvien välistä – mutta siitä huolta malttaa pitää ani harva. Pohdimme miten työuupumuksen tunnistaa ja miten sitä voi hoitaa. Käymme läpi suomalaisten työpaikkojen ajankäyttöä ja miten sitä kannattaisi optimoida. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa työergonomiaa, yritysten ruokakulttuuria, henkilöstön tuottavuuden kehittämistä sekä työsuhdematkalippujen etuja.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (17 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 2/2017

Nurmijärvellä kehitetään mallia, jonka avulla työpaikalla kytevät konfliktit saadaan nitistettyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nurmijärven kunnan työhyvinvointisuunnittelija Tiina Nurmi ja henkilöstöpäällikkö Leena Ojala sanovat yhteen ääneen, että arjen esimiestyö on avainasemassa ristiriitojen ennaltaehkäisyssä. Pohdimme miten narsisti työyhteisössä voi vaikuttaa työtovereihin ja työntekoon. Toimittajamme vieraili myös Tieto Oyj:n uudessa pääkonttorissa Espoossa, jossa uudistetun monitilatoimiston tilat ovat yhdistelmä ratkaisuja, joissa teknologian hyödyntämisellä on myös tärkeä rooli. Lehti käsittelee myös muun muassa yrityskulttuuria, osaamisen kehittämistä henkilöstöalalla sekä kiky:ä eli kilpailukykysopimusta.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (11.8 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 1/2017

Finnairin HR-johtaja Eija Hakakarin mukaan työntekijän jaksaminen on koko organisaation asia. Jos joku uupuu, täytyy organisaatiossa olla valmiuksia keskustella ja toimia asioiden parantamiseksi. Pohdimme myös rekrytointia sosiaalisessa mediassa ja sen hyviä sekä huonoja puolia. Lehti käsittelee myös muun muassa motivointia, henkilöarviointeja ja niihin käytettäviä työkaluja sekä työpaikkojen hiljaisia tiloja.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (14.7 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 5/2016

Neurotutkija Kiti Müllerin mukaan kiire on myrkkyä työteholle ja luovuus karisee ensimmäisenä, kun stressi alkaa painaa päälle. Ainainen kiire haittaa muistia, aiheuttaa virheitä ja nostaa tapaturmien riskiä. Pohdimme myös miten yritysten strategia saataisiin jalkautettua työntekijöille ja miksi se ei aina ole niin helppoa. Käymme läpi myös muun muassa mitä pitää sisällään monimuotoinen oppiminen, kuinka toimii osaamisen johtaminen kompleksoituvassa työelämässä sekä miten toimiva ajankäytönhallinta mahdollistaa työssä oppimisen.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (13.7 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 3+4/2016

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivulan mukaan digitalisaatio mullistaa työelämää ja yhteiskuntaa meillä ja muualla ja sen iso kysymys kuuluu, miten ihminen ja teknologia sovitetaan onnistuneesti yhteen. HR viestin toukokuisen paneelikeskustelun aiheena oli Työhyvinvointi strategisena kilpailutekijänä. Panelistit pääsivät pohtimaan, mitkä ovat työhyvinvoinnin hyödyt liiketoiminnalle – ja miten työhyvinvointia tulee johtaa noiden hyötyjen saavuttamiseksi? Lehti käsittelee myös muun muassa taukoliikuntaa, vihersisustamista yrityksissä sekä työergonomiaa.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (21.8 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 2/2016

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen katsoo, että perheyrityksissä on tervettä riskinottokykyä ja uskallusta eli juuri sitä, mitä nykyisessä kaavoihinsa kangistuneessa globaalitaloudessa tarvitaan. Tutustumme myös työyhteisöteatteriin, jonka avulla voidaan kehittää muutosjohtamisen työtapoja ja tukea organisaation muutosta. Lehti käsittelee myös muun muassa työvuorosuunnittelun mahdollisuuksia, suomalaisorganisaatioiden työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstöjohtamisen haasteita.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (26.1 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 1/2016

Fortum Oyj:n henkilöstöjohtaja Mikael Frisk uskoo oikeanlaiseen asenteeseen ja yhdessä tekemiseen: "Tätä hommaa tehdään toisaalta bisneksen ja toisaalta ihmisten ehdoilla". HENRYn marraskuisen Uudista ja Uudistu -messun yhteydessä Wanhassa Satamassa HR viesti järjesti dynaaminen paneelikeskustelun, joka pureutui digitalisoitumiseen työpaikoilla HR:n näkökulmasta. Lehti käsittelee myös muun muassa motivointia, työympäristöä johtamisen välineenä sekä rekrytoinnin haasteita.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (4.1 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 5/2015

Siili Solutions Oy:n Aki Ahlroth puhuu vapauden ja vastuun harmoniasta, eli siitä miten yritys antaa työntekijöilleen mahdollisuuksia toteuttaa itseään mielekkäistä projekteista ja toisaalta odottaa että he ottavat työnsä vakavasti ja tekevät tulosta. HR viesti keräsi asiantuntijapaneelin koolle pohtimaan, kuinka sujuvaa on liiketoimintajohdon & tietohallinnon liitto – miten kehitysprojekteja tulisi johtaa tai milloin ne pitäisi viheltää poikki. Kävimme kuuntelemassa Henry Ry:n 25-vuotista matkaa aikuisuuteen sekä kuinka organisaatioiden koulutuksissa jauhetaan kultajyviä eri metodein. Tutustumme myös siihen, miten työyhteisösovittelua tehdään konfliktitilanteissa.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (17.8 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 3+4/2015

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ei johda päiväkäsky, vaan persoona edellä. HR viesti keräsi asiantuntijapaneelin koolle pohtimaan työhyvinvoinnin nykytilaa Suomessa – ja minkälainen on polku tulevaisuudessa? Käymme läpi myös mm. ammatillista kuntoutusta, työturvallisuutta, modernia ergonomiaa sekä etätyön johtamisen haasteita.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (9.1 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 2/2015

IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara allekirjoittaa vanhan sanonnan, jonka mukaan johtajiksi päätyy yksinkertaisia ihmisiä, koska johtamisessa tarvitaan paljon yksinkertaistamista. HR viesti keräsi asiantuntijapaneelin koolle pohtimaan johtajan kehittymisen ja johtamisen tilaa Suomessa. Käymme läpi myös mm. hyvän johtajan tunnusmerkkejä, muutosjohtamista ja jatkuvaa liiketoiminnan kehittämistä sekä osallistavan ja aktivoivan työympäristön suunnittelua.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (10 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 1/2015

Tiedon HR Business Partner Laura Ylä-Sulkava-Johans kertoo kuinka laajojen yt-neuvottelujen keskellä HR-tiimin on laitettava kaikki peliin ihmisten auttamiseksi. HR viesti keräsi HR-ammattilaiset paneelikeskusteluun pohtimaan yhdessä nykypäivän kehityskeskustelujen kipupisteistä sekä visioimaan tulevaisuuden kehityskeskusteluja. Käymme läpi myös mm. arviointiprosesseja, vuokrajohtajuutta ja osaamisen kehittämistä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (12.7 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 4/2014

Kemiran osaamisen kehittämisestä vastaava johtaja Raisa Jyrkinen haastaa johtajat astumaan peilin eteen arvioimaan itsensä. HR viesti kysyy alan asiantuntijoilta projektiosaamisen tehostamisen ja kehittämisen uusista näkökulmista. Käymme läpi myös suunnitelmallisia palkitsemiskäytäntöjä ja kuinka LEANillä tehostetaan prosesseja. Lehti käsittelee myös työkykyjohtamista, IT-järjestelmien tuottavaa käyttöönottoa sekä HR-ammattilaisten oman osaamisen kehittämistä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (10.9 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 3/2014

HR viesti kysyy Alkon henkilöstöjohtaja Tytti Bergmanilta menestyksen reseptiä, joka toi voiton Great Place to Work –kisassa. Keräsimme myös asiantuntijoiden näkemykset työergonomian uusista, holistisista suuntauksista, jotka ovat tärkeitä henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta. Lehti käsittelee myös työkykyjohtamista, työvuorojen optimointia, omamittausta, mielekästä työmatkaa sekä HR-toimintojen ulkoistamista.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (9 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 2/2014

HR viesti kertoo kuinka Espoon Kiinteistöpalvelut kohottaa yhteishenkeä ja uudistaa urautuneita toimintatapoja henkilöstön koulutuksen avulla. Itä-Suomen yliopiston henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama puhuu akateemisen johtajuuden dilemmasta ja kuinka se muutetaan akateemiseksi ammattimaiseksi johtamiseksi. Lehti käsittelee myös osaamisen ja koulutuksen hallintaa HR-järjestelmissä, työaikajärjestelyjä sekä suoritusperusteisen palkkauksen mahdollisuuksia ja sudenkuoppia.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (10 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 1/2014

HR viesti keskustelee naisten asemasta suomalaisessa pomopörssissä johtaja Elina Piispasen kanssa. HR-toimintojen johtaja Frank Kohl-Boas kertoo Googlen vetovoimasta ihannetyöpaikkana. Lehti käsittelee myös tehokasta ja tuloksellista rekrytoinnin toteutusta, resilienssin kehittämistä, hyvinvointikartoitusta, avotoimistojen vaikutusta työhyvinvointiin.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (10.1 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 4/2013

David Clutterbuck kaipaa johtajia, jotka uskaltavat tulla haastetuiksi – johtajia, jotka näkevät omat sokeat pisteensä ja ympäröivät itsensä osaavalla lähipiirillä. Clutterbuckin toivemaailmassa johtaja ei sanele mitä tehdään ja mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan keskittyy kysymään oikeita kysymyksiä ja auttamaan alaisiaan löytämään oikeat vastaukset yrityksen menestyksen kannalta. Monimuotoisuuden johtamisen asiantuntija Aulikki Sippola puolestaan peräänkuuluttaa rohkeita yrityksiä, jotka uskaltavat lähteä moniarvoisuuden puolestapuhujiksi. Lehti käsittelee myös mm. oppimisen jyräävää kiirettä, ennakoivaa työterveyshuoltoa, elyttävää työtilaa.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (8.5 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 3/2013

Alf Rehn on törmännyt aika moneen nössöön HR-johtajaan. Hänen mielestään nyt olisi tilausta HR:lle, jolla on reilusti sarvet ja hiilihanko. Futurologi Magnus Lindkvist kertoo, miten vetovoimainen työnantajabrändi rakennetaan ja miten se pidetään iskussa. Lehti käsittelee myös mm. verkkokoulutusta, toimivaa kokoustilaa, työkykyjohtamista ja liikelahjoja.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (11 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 2/2013

Asmo Kalpala kummeksuu erityisesti pelolla johtamista. Hänen mukaansa kriisitietoisuuden lietsominen on yleinen tapa johtaa, mutta ei järin vastuullista. HR viesti kutsui 4 alan asiantuntijaa lounaalle keskustelemaan, mitä vaaditaan tämän päivän HRM-järjestelmältä. Lehti ruotii myös mm. hyvinvointianalyysien hyötyjä, onnistunutta kokousta ja improvisaatiokoulutusta.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (9.1 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 1/2013

HR viesti 1/2013 lehdessä NeuroLeadershipin David Rock kertoo miksi pomo on tunnevammainen – ja miten työyhteisö voi välttää lamaannuksen ja saada siivet selkäänsä. Esittelyssä tuore Menestyvä Johtaja 2012 -voittaja. Lehti ruotii psykologisen henkilöarvioinnin hyötyjä ja sudenkuoppia. Lehdessä pohditaan myös onnistuneen ulkoistamisen kriteerejä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (8.6 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 4/2012

HR viesti 4/2012 lehdessä Fondian Paula Stelander kehottaa henkilöstöpuolen ammattilaisia ottamaan viimein numerot hanskaan ja kiinnostumaan bisneksestä. Häneen mukaansa on jo korkea aika ottaa HR:lle se tila, mikä sille kuuluu. Lehdessä pohditaan myös valmennuksen vaikutuksia ja kuinka niitä on mahdollista mitata. Lehti kysyy johtajia valmentavan psykologin, johtajuutta tutkivan professorin ja yritysjohtajan näkemykset hyvästä johtamisesta. Avaa lehti ja katso vastaavatko ne Sinun näkemyksiä hyvästä johtajasta!

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (7.9 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 3/2012

HR viesti 3/2012 lehdessä Dave Ulrich kartoittaa HR:n evoluution puhtaasta hallinnosta kohti strategian ydintä. Hänen mukaansa enää on turha puhua siitä, onko HR mukana pelissä vai ei – HR on itse peli. Lehdessä selvitetään totuutta vuokratyöstä, josta on helppo saada varsin kielteinen mielikuva. Alkuvuodesta tehdyn tutkimuksen mukaan mielikuva ei kuitenkin pidä paikkaansa, ainakaan itse vuokratyöntekijöiden mielestä. Esittelyssä vihreästi ajatteleva, perinteikäs kongressitalo – Helsinki Congress Paasitorni. Lehden muina aiheina ovat mm. liikelahjat, työhyvinvointi sekä kongressien tulevaisuus.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (9.1 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 2/2012

HR viesti 2/2012 lehdessä tarkastellaan uuden sukupolven astumista työelämään. Milleniaalit muuttavat työasenteet pysyvästi. Lehdessä pohditaan myös kuinka työelämän murros vaikuttaa nykypäivän rekrytointibisnekseen. Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun professori Marja-Liisa Manka analysoi modernia johtamista, hyvältä esimieheltä vaaditaan tunneälyä. Lehden muina aiheina ovat mm. HR-tietojärjestelmät, outplacement, työssä jaksaminen sekä liikematkailun turvallisuusriskit.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (7.3 Mb)  »
Lue e-lehti

HR viesti 1/2012

HR viesti 1/2012 lehdessä tarkastellaan uusimpien tutkimusten pohjalta liikematkojen tuomaa todellista kuormitusta työntekijöille. Vaihtoehtoisen ratkaisun aikaa vievälle reissaamiselle tarjoaa nykyajan tekniikan mahdollistama videoneuvottelu. Lehdessä selvitetään myös työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisiä ulottovuuksia. Lehden muina aiheina ovat mm. mobiili työympäristö, elämyksellinen kokous sekä huoneistohotellien palvelut.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (9.1 Mb)  »

HR viesti on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »