on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Lue e-lehti

HR viesti 5/2018

August Associates Oy:n liikkeenjohdon konsultti Tero Tiitun viime vuonna ilmestynyt diplomityö 'Suomalainen tiimityö joukkuehuippu-urheilussa ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia' herätti mediassa ansaittua mielenkiintoa - urheilun ja tiimien dynamiikkaa läpivalaisi nyt "sisäpiiriläinen", jolla on analyyttinen mielenlaatu ja kyky tehdä oivalluksia. Pohdimme miltä henkilöstöjohtamisen tulevaisuus näyttää digitaalisena ja miten uusista mahdollisuuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Kerromme myös miksi eettisen yrityskulttuurin rakentaminen kannattaa. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa organisaatiomuutoksen työkaluja, työvaatetusta osana brändiä ja miten palautteen antamisessa voisi kehittyä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (15 Mb)  »
Tilaa!

 

Jean Martin
kykyratkaisuarkkitehti, CEB

Jean Martin on kykyratkaisuarkkitehti parhaita käytäntöjä edistävässä teknologiayrityksessä, CEB:ssä. Johtavien organisaatioiden kanssa työskentelevä CEB antaa johtajille osaamisen ja ratkaisut kykyjen, toimintojen ja asiakkaiden tehokkaaseen hallintaan.4 strategiaa rekrytoinnin nopeuttamiseen

Rekrytoijilla ei ole koskaan ollut näin rankkaa; työmäärät ovat kasvaneet 33 prosentilla viimeisten viiden vuoden aikana, rekrytointiprosesseihin osallistuu yhä enemmän sidosryhmiä, compliance- ja lakivaatimukset tiukentuvat jatkuvasti ja kykyresurssien määrä kasvaa jatkuvasti.

Vaikka rekrytoijat työskentelevät lujasti tarpeiden täyttämiseksi, rekrytointiympäristö muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi ja johtajien vaatimukset laadukkaammista hakijoista kasvavat jatkuvasti.

Tämän seurauksena rekrytointiajat ovat pidentyneet. Äskettäin tekemämme analyysin mukaan keskimääräinen rekrytointiaika on 63 arkipäivää, 21 arkipäivää pitempi kuin kuusi vuotta sitten. Vielä pahempaa on se, että kriittisten tehtävien täyttämiseen menee vielä kauemmin: 81 arkipäivää kuuden vuoden takaisen 49 päivän sijaan.

Näillä viivytyksillä on vakavia ja jatkuvasti kasvavia seurauksia organisaatioille ja niiden kyvylle toteuttaa strategiaa ja päivittäisiä toimintoja. Tämä saattaa kaiken kokoiset yritykset alttiiksi sille riskille, että ne menettävät kykyjä kilpailijoille ja kasvattaa välittömiä kustannuksia.


Lyhentääkseen rekrytointiaikoja laadusta tinkimättä rekrytointiorganisaatioiden on keskityttävä seuraaviin aihealueisiin:

1.Markkinavetoinen ulkoistus. Laadi joustava ulkoistusstrategia, joka pyrkii täyttämään organisaation tarpeet ulkoisten työmarkkinoiden kykytarjonnan realiteetit huomioiden. Hae kykyjä myös perinteisten lähteiden ulkopuolelta ja rekrytoi tavanomaisten kanavien ulkopuolelta löytääksesi hakijoita, joilla on monipuolisempi tausta.

2. Vaikuta brändäämällä. Anna hakijoille tietoa, joka saa heidät haluamaan työpaikkaa, sen sijaan, että kerrot heille, että se on upea työpaikka. Rekrytoijien tulisi tunnistaa, määrittää ja viestiä selkeästi brändilupauksensa – heidän yritykselleen ainutlaatuiset annit, palkkiot ja edut. Tämä brändilupaus on äärimmäisen tärkeä hakijan ja työnantajan oikean sovittamisen kannalta.

3. Virtaviivaista rekrytointiprosessi. Nopeuta työhönottoa virtaviivaistamalla rekrytointiprosessi. Tämä tarkoittaa rajoitettujen resurssien kohdistamista liiketoiminnan prioriteettien mukaan:

• Minimoi rekrytoijan työn monimutkaisuus muuttamalla resurssien priorisointia hajanaisen työkuorman aiheuttamien häiriötekijöiden poistamiseksi.
• Yksinkertaista monimutkaiset rekrytointiprosessit poistamalla prosessin piilevät tehottomuudet ja standardisoimalla työkalut.
• Muokkaa työhönoton päätöksentekoprosessia vähentämällä ja uudelleenorganisoimalla sidosryhmien kanssa jaettavaa tietoa.

4. Tarkenna ihmisten valintaprosessia.Hanki tarkka kuva hakijoiden nykyisistä asenteista, käytöksestä ja kyvyistä hyödyntämällä arviointiteknologiaa. Näin saat lisää tietoa, parannat työhönottopäätöksiä, nopeutat työhönottoprosessia ja edistät ohjelman vaikutuksia. Näiden tietojen avulla HR-osasto ja johtajat voivat tehdä parempia strategisia päätöksiä koskien palkkausta, työntekijöiden kehittämistä ja seuraajasuunnittelua varmistaakseen, että organisaatiolla on tarvitsemansa kyvyt tätä päivää ja huomista varten.

Lisää parhaita käytäntöjä rekrytointiin löydät asiakirjasta “HR Guide to Smarter Volume Recruitment”.

HR viesti on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »