on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Lue e-lehti

HR viesti 5/2018

August Associates Oy:n liikkeenjohdon konsultti Tero Tiitun viime vuonna ilmestynyt diplomityö 'Suomalainen tiimityö joukkuehuippu-urheilussa ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia' herätti mediassa ansaittua mielenkiintoa - urheilun ja tiimien dynamiikkaa läpivalaisi nyt "sisäpiiriläinen", jolla on analyyttinen mielenlaatu ja kyky tehdä oivalluksia. Pohdimme miltä henkilöstöjohtamisen tulevaisuus näyttää digitaalisena ja miten uusista mahdollisuuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Kerromme myös miksi eettisen yrityskulttuurin rakentaminen kannattaa. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa organisaatiomuutoksen työkaluja, työvaatetusta osana brändiä ja miten palautteen antamisessa voisi kehittyä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (15 Mb)  »
Tilaa!

 

Jean Martin
kykyratkaisuarkkitehti, CEB

Jean Martin on kykyratkaisuarkkitehti parhaita käytäntöjä edistävässä teknologiayrityksessä, CEB:ssä. Johtavien organisaatioiden kanssa työskentelevä CEB antaa johtajille osaamisen ja ratkaisut kykyjen, toimintojen ja asiakkaiden tehokkaaseen hallintaan.Johtamiseen panostaminen edistää liiketoimintaasi ja uraasi

Lähes kaikki kansainvälisessä liiketoiminnassa työskentelevät ovat yhtä mieltä siitä, että oikea kykyjenhallinta on äärimmäisen tärkeää yritysstrategian onnistumisen kannalta. Aivan liian usein HR-johtaja nähdään henkilönä, joka pitää pyörät pyörimässä, joka tuo taloon uutta työvoimaa, ylentää ne, jotka ansaitsevat sen ja antaa lähtöpassit niille, jotka haluavat lähteä.

HR:n arvon vähätteleminen on erityisen turhauttavaa silloin, kun kyse on ihmisten palkkaamisesta ja kehittämisestä johtotehtäviin. Toimitusjohtajat ovat turhautuneita nykyisiin – ja tuleviin – johtajalahjakkuuksiinsa: CEB:n keräämien tietojen mukaan vain yksi viidestä johtajaohjelmasta antaa organisaation tarvitsemat taidot ja vain 27 %:lla johtajista on tulevaisuuden edellyttämä osaaminen.

Kaikilla on joskus mahdollisuus kokea tähtihetki urallaan. HR-johtajilla se tilaisuus on juuri nyt.


Neljä tapaa parantaa johtajien laatua

1. Uudista johtajaohjelmasi: Kehitä johtajaohjelmissa johtajia, jotka kannustavat “yksi yritys” -mallia, jossa kaikki ajattelevat ja toimivat koko yrityksen parhaaksi. Tällaiset johtajat voivat kasvattaa liikevaihtoa jopa 12 %.

2. Todista johtajakehitysohjelmasi tehokkuus: Mittaa johtajien kehitysponnistelujen tuottoprosentti. Vaikka 67 % johtajista on tyytymättömiä mittareihin, se ei ole niin vaikeaa kuin luulet. On olemassa kolme lähestymistapaa, joita voidaan käyttää johtajaohjelmien opetuksen, opitun soveltamisen, työtehokkuuden ja liiketoiminnan tulosten vaikutusten tehokkaaseen mittaamiseen.

3. Ennusta tarkemmin seuraava johtajasukupolvi: Ohita kolme suuren potentiaalin ohjelmille yhteistä karikkoa: panostaminen vääriin ihmisiin, vaikutusten mittaamatta jättäminen ja epäonnistuminen työntekijöiden potentiaalin muuttamisessa menestykseksi.

4. Kehitä tulevaisuuden johtajia: Keskitä kehityspanostuksesi yhtä paljon siihen miten suuren potentiaalin työntekijäsi oppivat kuin siihen, mitä he oppivat. Ja auta heitä soveltamaan oppimaansa. Antamalla suuren potentiaalin työntekijöillesi työtehtäviä, jotka pakottavat heidät venymään sekä toimintasuunnitelmia, joissa yhdistyy käytäntö, harkinta ja palaute, voit parantaa heidän suoritustaan jopa 30 %.

Määrittämällä uudelleen mitä yrityksesi ajattelee johtajista ja johtajien kehittämisestä, HR-ammattilaiset voivat varmistaa, että heidän kykyvalintansa täyttävät tämän päivän liiketoiminnan tarpeet ja tehostavat huomisen liiketoimintaa.


HR viesti on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »