on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Lue e-lehti

HR viesti 5/2018

August Associates Oy:n liikkeenjohdon konsultti Tero Tiitun viime vuonna ilmestynyt diplomityö 'Suomalainen tiimityö joukkuehuippu-urheilussa ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia' herätti mediassa ansaittua mielenkiintoa - urheilun ja tiimien dynamiikkaa läpivalaisi nyt "sisäpiiriläinen", jolla on analyyttinen mielenlaatu ja kyky tehdä oivalluksia. Pohdimme miltä henkilöstöjohtamisen tulevaisuus näyttää digitaalisena ja miten uusista mahdollisuuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Kerromme myös miksi eettisen yrityskulttuurin rakentaminen kannattaa. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa organisaatiomuutoksen työkaluja, työvaatetusta osana brändiä ja miten palautteen antamisessa voisi kehittyä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (15 Mb)  »
Tilaa!

 


Hannele Mennala

PROimpact Oy, perustajaosakas

www.proimpact.fi
Kirjoittajan missiona on auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja, jotka kehittävät sekä työn tuloksellisuutta että työhyvinvointia. PROimpact tarjoaa pilvipalveluna henkilöstötuottavuuden kehittämisen sovelluksia.Paljonko 5 %:n säästö henkilöstömenoissa tarkoittaa yrityksessäsi?

Paranna vaikuttavuutta ja tehosta henkilöstöinvestointeja

HR-järjestelmät ovat kehittyneet HR-yksiköiden erillisistä sovelluksista koko liiketoiminnan johtoa palveleviksi ratkaisuiksi korostaen HR-toiminnon roolia entisestään. Relevanttien HR- ja työhyvinvointimittareiden tieto halutaan yhdistää yhteen järjestelmään tukien johdon päätöksentekoa. Selkeä kehitysaskel on HR-järjestelmien siirtyminen SaaSpohjaisiksi pilvipalveluiksi, todetaan Market Vision tutkimuksessa.

Seurattavien asioiden trendit ja skenaariot helpottavat vaihtoehtoisten toimintamallien arviointia ja kustannusten hallintaa. Henkilöstötuottavuuden ja työhyvinvoinin kehittämiseen panostaminen todellakin kannattaa. Sairauspoissaoloja, hoitokustannuksia ja vakuutusmaksuja on pystytty vähentämään parhaissa yrityksissä jopa 25% Chapmanin tutkimuksen mukaan 2012.

PROimpact on tuonut markkinoille OPTIME™ verkkopalvelun, joka osoittaa yrityksen henkilöstötuottavuuden kehitystrendit. Palvelu auttaa tunnistamaan yrityksen kasvu- ja kehittämispotentiaalin ovatpa kyseessä työterveyshuollon kustannukset, sairauspoissaolot, koulutusmenot, työhyvinvointi tai vaikka työtyytyväisyys. Ratkaisu tarjotaan ketterästi käyttöönotettavana pilvipalveluna ja se on kehitetty tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön, HR-asiantuntijoiden sekä eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kanssa.

Keväällä 2015 OPTIME™-palvelu oli koekäytössä kymmenessä yrityksessä mm. Finnair, Skanska, RTK-palvelu, Caverion, Exfo ja Eläketurvakeskus. Kokosimme viiden kohdan listan palvelun koekäytöstä saadusta palautteesta Työhyvinvoinnin Asiantuntijafoorumissa.

Mitä vaaditaan HR analytiikkapalveluilta:

 1. 1. Kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä
  Yritykset haluavat keskitetysti seurata tärkeimpiä HR-mittareita, joten palvelun käytettävyyden ja visuaalisuuden tulee tukea tätä tavoitetta. Toivotaan, että tärkeimpien yhteistyökumppaneiden tiedot on integroitu järjestelmään valmiiksi.

 2. 2. Vertaistietoa
  Kaivataan tutkimustietoa työhyvinvoinnin vaikuttavuuden kehittämisestä sekä vertailutietoa omien tulosten sijoittumisesta toimialalla ja saman kokoluokan yrityksissä. Keskustelut toisten yritysten kollegojen kanssa ovat hedelmällisiä.

 3. 3. Helppokäyttöisyys
  Palvelun pitää olla vaivaton käyttää ja tarvittaessa käytöntukea olla helposti saatavilla. Ratkaisun tulee innostaa mittaamaan.

 4. 4. Mittaamisen käytäntöjen standardointi alalla
  Kaivataan puolueetonta toimijaa, joka standardoi työhyvinvointiin ja HR-mittareihin liittyviä kirjavia mittaamisen käytäntöjä.

 5. 5. Mahdollisuus lisätä omia mittareita
  Yrityksissä halutaan seurata myös yrityskohtaisten mittareiden kehitystä ja trendejä.

Tietoa liiketoimintajohdon päätöksenteon tueksi

OPTIME™n koekäyttäjät kiittelivät palvelun hyödyllisyyttä HR:n ja johdon välisessä strategisessa keskustelussa sekä organisaation eri toimintojen välillä. Työhyvinvoinnin kustannuserien systemaattinen analysointi ja seuranta tukevat vaikuttavuuden kehittämistä sekä painopistealueiden valintaa.

Esimerkiksi saavuttamalla 5 %:n leikkaus henkilöstökuluissa 300 henkeä työllistävässä yrityksessä tarkoittaa arviolta jo 84.000€ säästöä kuukaudessa.*

Kenellä on enää varaa olla panostamatta työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden kehittämiseen?

PROimpact tarjoaa innovatiivisia sovelluksia työhyvinvoinnin sekä henkilöstön tuottavuuden johtamiseen, kuten OPTIME pilvipalvelu. Ratkaisut pohjautuvat kolme vuotta kestäneeseen tutkimusyhteistyöhön Tampereen ja Turun yliopiston sekä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Tutustu OPTIME-palveluun. Ota yhteyttä niin kerromme lisää info@proimpact.fi, www.proimpact.fi.

PROimpact Oy järjestää Työhyvinvoinnin TulosFoorumin 13.04.2016 Helsingissä. Aiheena henkilöstötuottavuuden kehittäminen ja vaikuttavuuden seuraaminen.

*) Yksityisten sektorien keskipalkka 3500e/kk on huomioitu laskelmasssa 1,6 -kertaisena henkilöstön sivukulujen kattamiseksi.

www.proimpact.fi

HR viesti on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »