on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Lue e-lehti

HR viesti 1/2018

Visma Enterprise Oy:n toimitusjohtaja Jukka Mikkosen mukaan digitaalisuus on läpilyövä voima kaikessa HR-toiminnassa, josta rekrytointi on tärkeä palanen. Jos ajatellaan työntekijän elinkaarta yrityksessä, niin rekrytointiprosessistahan kaikki lähtee. Kerromme missä tilanteessa suomalainen johtaminen on tällä hetkellä ja millaista johtamisen laatu on yrityksissä. Pohdimme miten yrityksissä voitaisiin innostaa henkilöstöä kehittämään työtään ja sitoutumaan organisaation menestykseen. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa GDPR:ää eli EU:n tietosuoja-asetusta ja sen tuomia haasteita, toimistohygieniaa sekä työpaikkojen sisäympäristöongelmia.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (18.3 Mb)  »
Tilaa!

 


Marja Silvo

Markkinointi- Instituutti
, palvelu- ja kehitysjohtaja
www.markinst.fi
Marjo Silvo toimii Markkinointi-instituutissa palvelu- ja kehitysjohtajana. Markkinointi-instituutti kouluttaa HR-ammattilaisia, tarjoaa kymmenittäin kursseja ja tutkintoja liike-elämän eri aiheista sekä kehittää yritysten liiketoimintaa valmentamalla niiden henkilöstöä. Toiminnan tavoitteena ovat elämän suuntaa muuttavat oppimiskokemukset sekä tunnistettava muutos yksilön ja organisaation toiminnassa.Osaamispääoma on nostettava investointilistalle

Jokainen yritysjohtaja ymmärtää investointien merkityksen. Rakennukset, koneet, laitteet ja järjestelmät on pidettävä kunnossa, jotta toimintakyky säilyy. Kasvua ja uutta liiketoimintaa ei synny ilman investointeja.

Inhimillisestä pääomasta huolehtiminen ei kummallista kyllä sitten olekaan aina ihan yhtä itsestään selvää.

Työelämän murros ja digitalisaatio koettelevat kaikkia

Kansantaloutemme painopiste on jo nyt siirtynyt asiantuntijapalveluihin ja korkean teknologian tuotantoon. Digitalisaatio vain kiihdyttää talouden osaamisvetoisuutta. Samaan aikaan paine työurien pidentämiseen pakottaa etsimään ratkaisuja, joilla uudistetaan työvoiman osaamista. Perinteisiä ammatteja katoaa, eikä vain teollisissa työpaikoissa. Markkinoinnin, taloushallinnon, myynnin ja monien muiden asiantuntijatehtävien tarve vähenee ja työ muuttaa luonnettaan entistä osaamispainotteisemmaksi.

Useimmissa yrityksissä varmasti tunnistetaan, että uutta osaamista tarvittaisiin, mutta keinojen suhteen ollaan neuvottomia. Uuden digisukupolven kasvua työmarkkinoilla ei voi jäädä odottamaan – se on liian hidas tie – mutta nykyisenkin henkilöstön kouluttaminen digiosaajiksi on yhtä mahdoton haaste. Yhtälö voi näyttää mahdottomalta ensikatsomalta, mutta ei tilanne niin toivoton ole. Uuden osaamisen hankkimiseen ja osaamisen uudistamiseen on monia keinoja. Ensimmäinen askel on se, että niin johto kuin henkilöstökin tunnistavat osaamisen jatkuvan kehittämisen välttämättömyyden ja hautaavat lyhytnäköisen kuluajattelun.

HR uuden maailman kynnyksellä

Koska panostukset henkilöstöön on perinteisesti nähty ennemminkin kuluna kuin investointina, kokonaisvaltainen henkilöstön ja osaamisen kehittäminen putoavat helposti johdon agendalta. Viisas yritysjohto ymmärtää, että henkilöstöön pitää investoida niin kuin muuhunkin pääomaan. Ja jos ei, HR:n tehtävä on saada heidät ymmärtämään.

Henkilöstön kehittämisen ammattilaisilla onkin nyt tuhannen taalan paikka ottaa oma paikkansa johdon kumppanina ja aktiivisena strategian toteuttajana. Henkilöstön kokonaisvaltaisen kehittämisen ymmärtäminen investointina edellyttää, että HR kehittää omaa osaamistaan suunnitella, toteuttaa ja ohjata toimintaa kuten muitakin yrityksen investointisalkussa olevia hankkeita.

Investoinneilla on aina tuottovaatimus. Vaikka inhimillisen pääoman kohdalla on vaikea laskea pääomalle tuottoa, on osaamisen kehittämisellä ja tuottavuuden ja kannattavuuden kasvulla epäilemättä syy-seuraussuhde, jota on voitava mitata myös euroina.

Tulevaisuuden kasvukyky vaatii panostusta osaamiseen

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja uuden osaamisen kasvattaminen johdonmukaisesti ovat investointi yrityksen kasvukykyyn siinä missä satsaukset aineelliseenkin pääomaan. Osaaminen on kuitenkin aina henkilön itsensä omaisuutta ja yrityksen käytössä vain, jos työntekijä niin haluaa. Siksi pelkkä henkilöstön kouluttaminen ei yksin riitä, vaan inhimillisestä pääomasta on huolehdittava kokonaisuutena. Innostunut, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa osaamisellaan enemmän ja parempaa kuin päinvastaisessa tilanteessa.

Mitä näyttää yritys, jossa henkilöstön osaaminen nähdään aidosti investointina?

1. Henkilöstön kehittäminen perustuu yrityksen strategiaan ja sille asetetaan tavoitteet kuten muullekin toiminnan kehittämiselle.

2. Rekrytointipolitiikka ja osaamisen kehittäminen ovat ennakoivia ja perustuvat tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Toiminta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ja koskee kaikkia henkilöstöryhmiä.

3. Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen kuuluvat myös jokaisen yksilön tehtävään ja vastuuseen. Vastuu kehittymisestä ei ole vapaaehtoista tai satunnaista omaan kiinnostukseen perustuvaa puuhastelua.

4. Henkilöstön kehittämistoiminta on mitattavaa, ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

5. Yritys panostaa myös HR:n kehittämiseen ja antaa HR:lle tarpeelliset työkalut ja valtuudet tehtävän toteuttamiseen.


www.markinst.fi

HR viesti on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »