on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Lue e-lehti

HR viesti 3+4/2018

Psykoterapeutti Maaret Kallio kertoo huomanneensa viime aikoina, että eri yrityksissä on tullut keskiöön uudenlainen ajatus, jonka mukaan ihmiset ovat ihmisiä työpaikoillakin. Nyt on viimeinkin tajuttu se, että pehmeät arvot ovatkin tosi kova juttu, ja että työhyvinvointiin panostamisella on tuntuvia taloudellisia vaikutuksia. Missä asioissa suomalainen pomo on yliveto? Entä missä jutuissa sinivalkoinen johtaminen tökkii? Käymme läpi keväällä 2018 tehdyn verkostotutkimuksen antia suomalaisesta johtajuudesta. Kerromme myös millä keinoilla työhyvinvointia voidaan parantaa ja mitä hyötyjä työhyvinvoinnin edistämisestä on. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa työkykyjohtamista, WWF Green Office -järjestelmää ja terveellisiä lounasvaihtoehtoja.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (32.1 Mb)  »
Tilaa!

 


Anna-Marja Vainio

Perustajaosakas
PROimpact Oy

www.proimpact.fi

Kirjoittajan intohimona on kehittää organisaatioiden työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hän on työhyvinvoinnin johtamisen palveluyritys PROimpact Oy:n perustajaosakas. PROimpact tarjoaa verkkopohjaisia vaikuttavuuden seuraamisen sovelluksia.


Pilotista hyötyvät kaikki

Ostaisitko auton koeajamatta sitä? Tai oletko kiireessä ostanut housut kokeilematta niitä kaupassa ensin? Niinpä - palautukseen menee. Riippumatta hankinnan koosta useimmiten haluamme nähdä ensin onko tuote juuri minulle sopiva ja tarjoaako tuote ratkaisun tarpeeseeni.

Myös yrityksen hankintojen kohdalla haluamme ensin kokeilla käytännössä, miltä tuotteen tai palvelun käyttäminen vaikuttaa. Mitä uutta se tuo ja miten se mahdollisesti muuttaa toimintaamme. Ihanteellinen tulos kokeilusta on löytää entistä parempi ja toimivampi ratkaisu. Parhaassa tapauksessa ratkaisua on ollut itse muokkaamassa, jotta se palvelisi omia tarpeita.

Tarjosimme kymmenelle suomalaiselle yritykselle mahdollisuuden koekäyttää uutta työhyvinvoinnin vaikutusten mittaamisen pilvipalvelua keväällä 2015. Mittariston teoreettinen viitekehys perustuu kahden vuoden aikana Tampereen yliopiston johtamistieteen laitoksen kanssa tehtyyn tutkimusyhteistyöhön. Pilotissa yritykset koekäyttävät uutta palvelua liiketoiminnassaan. Pilotin tieteellisenä tavoitteena on selvittää minkälaista HR-tietoa erikokoisissa yrityksissä on käytettävissä ja miten sitä käytetään toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Tällaiset pilottiprojektit hyödyttävät yleensä kaikkia osapuolia: koekäyttäjillä on mahdollisuus käytännössä työstää yrityksen omia prosesseja ja toimintaa. Tuloksena saattaa olla välittömiä toteutuskelpoisia kehitysideoita. Tiedeyhteisölle kertyy arvokasta materiaalia tieteellisiin julkaisuihin. Palvelun tarjoajalle puolestaan käyttäjien palaute on ensiarvoisen tärkeää niin tuotekehityksen kuin markkinoinninkin tarpeisiin.

Uusia havainnollistamisvälineitä tarvitaan
Edelläkävijäyrityksissä työkykyjohtamiseen on panostettu jo pitkään. Monia asioita on seurattu ja mitattu. Erilaisia raportteja, tuloksia ja lukuja on usein paljon, ne ovat eri muodoissa ja eri puolilla organisaatiota ja nyt kaivattaisiin kokoavaa raporttia.

Yrityksissä kaivataan keinoja konkretisoida ja havainnollistaa työhyvinvoinnin tasoa. Miten olemassa olevaa tietoa voisi hyödyntää henkilöstön ja liiketoiminnan kehittämiseen? Mikä tieto on olennaista? Miten tiedon pukisi johtoryhmälle esitettävään muotoon? Muun muassa tällaisia kysymyksiä nousi esiin koekäytön alussa.

Tutkimustemme mukaan useat HR-päälliköt kaipaavat työkalua, joka ohjaa asettamaan tavoitteita, seuraamaan tuloksellisuutta ja auttaa tarkastelemaan työkykyjohtamisen panostuksia investointeina. Liiketoimintajohdon kanssa keskusteltaessa täytyy voida osoittaa, mihin kannattaa panostaa ja millä toimilla parannetaan tulosta.

Työkalut ja mittaristot eivät kuitenkaan yksin auta, vaan käsitellyn ja suodatetunkin tiedon analysointiin ja tulkitsemiseen tarvitaan henkilöstöhallinnon ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia.  Keskeistä kuitenkin on, että tieto on helposti saatavilla analysoitavaksi ja tiedolla johtamisen taustaksi.

Moderni HR tarvitsee avukseen helppokäyttöisiä havainnollisia työkaluja, jotka kokoavat yhteen työkykyjohtamisen tuloksellisuuteen vaikuttavat keskeisimmät tunnusluvut organisaation eri osista. Uudet työkalut auttavat henkilöstöhallintoa tukemaan liiketoimintajohtoa toiminnan kehittämisessä hyödyntäen HR-tietoja. Osallistuminen työkalujen kehittämiseen varmistaa sen, että saat mitä tarvitset.

PROimpact Oy:n mittaamisen pilottiin osallistuvat keväällä 2015  mm. Finnair, Skanska, RTK-Palvelu, Eläketurvakeskus, Caverion, Avire ja Exfo.

PROimpact Oy järjestää Työhyvinvoinnin TulosFoorumin 21.4.2015, Marina Congress Center. Aiheena henkilöstötuottavuuden kehittäminen ja vaikuttavuuden seuraaminen. Foorumissa voi tutustua mittaamisen sovelluksiin.

 

HR viesti on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »