on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Lue e-lehti

HR viesti 5/2018

August Associates Oy:n liikkeenjohdon konsultti Tero Tiitun viime vuonna ilmestynyt diplomityö 'Suomalainen tiimityö joukkuehuippu-urheilussa ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia' herätti mediassa ansaittua mielenkiintoa - urheilun ja tiimien dynamiikkaa läpivalaisi nyt "sisäpiiriläinen", jolla on analyyttinen mielenlaatu ja kyky tehdä oivalluksia. Pohdimme miltä henkilöstöjohtamisen tulevaisuus näyttää digitaalisena ja miten uusista mahdollisuuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Kerromme myös miksi eettisen yrityskulttuurin rakentaminen kannattaa. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa organisaatiomuutoksen työkaluja, työvaatetusta osana brändiä ja miten palautteen antamisessa voisi kehittyä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (15 Mb)  »
Tilaa!

 Ossi Aura, PhD, strategisen hyvinvoinnin tutkijaHPM Dashboard on oikeiden päätösten työväline

Kannattavuus ja tuloksellisuus ovat liiketoiminnan perustat – kaikki toiminta tähtää niiden kehittämiseen. Strategiset valinnat, operatiiviset päätökset, tuotekehitys, myynti, tuotanto – kaikkia näitä tulee johtaa ja kehittää ison tavoitteen saavuttamiseksi. Ja kaikissa näissä on pohjimmiltaan kyse ihmisistä ja ihmisten johtamisesta. Johtaminen on päätöksentekoa ja päätösten taustalla olevan ajantasaisen tiedon hyödyntämistä. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet HPM Dashboardin.

Kaikki lähtee johtamisesta

Ihmisiä johdetaan liiketoiminnan vaatimusten mukaan – liiketoiminnan vaatimia kyvykkyyksiä kehittäen. Johtamiselle tehdään suunnitelma ja muutoksia mittaamalla toimintaa kehitetään. Näin yksinkertaista se on – ja silti vain 8 % organisaatioista tekee näin! (Strateginen hyvinvointi 2016 -tutkimus, sivu 74). Nyt on aika laittaa tämän asian perusta – johtaminen – kuntoon. Liiketoimintaa tukevat kehittämisalueet, niille kovat ja mitattavat tavoitteet, selkeät vastuut ja ajantasainen ohjaus – siinähän se pähkinänkuoressa on.

HPM Dashboardin alkuanalyysissa käydään läpi niin johtamisen nykytila kuin kaikki henkilöstöön ja liiketoimintaan liittyvät numerotiedot. Näin voidaan tarkentaa kehittämiskohteita ja asettaa myös oikeat tavoitteet.

Osaoptimoinnista kokonaisuuteen reaaliaikaisesti

HPM Dashboardin toiminnallinen ydin on kaikkien mittareiden reaaliaikainen yhteenveto. Myynnin, tuotannon ja talouden mittareiden seuranta on jo rutiinia. Asiakaspalautteen ja henkilöstön tilan liittäminen niihin tuo paljon mittaamisen ja johtamiseen paljon lisää syvyyttä. Henkilöstön tunteet, motivaatio ja työkyky vaikuttavat kaikki työn tuottavuuteen, eri mekanismeilla ja eri aikajänteillä. Reaaliaikainen tieto on tässäkin oikeiden päätösten ydin.

Mittaamisen ohella HPM Dashboard vetää yhteen henkilöstön kehittämisen osaksi liiketoimintaa. Motivaatio ja esimiestyö ovat hyviä esimerkkejä asioista, joita tulee kehittää jatkuvasti – ei erillisinä projekteina. Fiilismittarin reaaliaikainen ja avoin tunteiden mittaaminen tukee yhteistä kehittämistä, välitön palaute ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan. Henkilöstötuottavuuden kvartaalimittaus yhdistettynä tuotanto-, talous- ja asiakastietoihin mahdollistaa tuottavuuden syvällisen analyysin, ja sen kautta oikeiden päätösten tekemisen.

Taustalla vahva teoria ja suomalainen tutkimustyö


HPM Dashboardin taustalla on vahva johtamisen ja osaamispääoman teoria ja tutkimustyö viimeisen 10 vuoden aikana. Strategisen hyvinvoinnin johtamista on tutkittu vuodesta 2009 alkaen, tiimissä ovat olleet allekirjoittaneen lisäksi professorit Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen, sekä KTT Tomi Hussi. Ahosen ja Hussin kanssa olemme pureutuneet henkilöstötuottavuuden ja taloudellisen tuloksen väliseen yhteyteen.

Tutkimusten tulokset ovat kiistattomia: hyvä johtaminen varmistaa hyvän johtajuuden; hyvä johtajuus kasvattaa henkilöstötuottavuutta; ja hyvä henkilöstötuottavuus lisää käyttökatetta kestävällä tavalla. Voidaan puhua johtamisen ketjusta, joka alkaa strategiasta ja etenee johtamisen, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kautta taloudelliseen tulokseen. Tämä ketju on rakennettavissa vahvaksi joka kohdaltaan. Oikaiseminen ei onnistu ja yksittäisillä tempuilla kokonaisuus ei kehity – vaikka niitä paljon yritetäänkin. HPM Dashboard on kokonaisvaltainen ratkaisu! Lue lisää (http://www.wgh.fi/hpmd/)


Ossi Aura, PhD, strategisen hyvinvoinnin tutkija ”Tutkimukseni osoittavat, että johdettu kokonaisuus tukee johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvua. Nämä yhdessä varmistavat kestävän taloudellisen tuloksen.”

Jyri Kansikas, Work goes happy Oy ”Henkilöstön kehittämisessä panostetaan liian usein toisistaan irrallisiin, vaikutukseltaan vaatimattomiin puuhasteluihin. Rahaa palaa, mutta tuloksia ei synny.”

Mikko Ruokojoki, Vibemetricsin perustaja ”Yrityksien pitää määrätietoisesti hyödyntää henkilöstökokemuksen voima liiketoiminnassa.”

Riitta Hyppänen, työelämän uudistaja ”Johtamiseen ei riitä peräpeilimittarien ja henkilöstömenojen seuranta. Nyt tarvitaan reaaliaikaista kokonaisnäkemystä taloudesta, henkilöstöstä ja asiakkaista.”

HR viesti on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »