on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Lue e-lehti

HR viesti 5/2018

August Associates Oy:n liikkeenjohdon konsultti Tero Tiitun viime vuonna ilmestynyt diplomityö 'Suomalainen tiimityö joukkuehuippu-urheilussa ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia' herätti mediassa ansaittua mielenkiintoa - urheilun ja tiimien dynamiikkaa läpivalaisi nyt "sisäpiiriläinen", jolla on analyyttinen mielenlaatu ja kyky tehdä oivalluksia. Pohdimme miltä henkilöstöjohtamisen tulevaisuus näyttää digitaalisena ja miten uusista mahdollisuuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Kerromme myös miksi eettisen yrityskulttuurin rakentaminen kannattaa. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa organisaatiomuutoksen työkaluja, työvaatetusta osana brändiä ja miten palautteen antamisessa voisi kehittyä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (15 Mb)  »
Tilaa!

 

Ida Mänty
Kirjoittaja on Cuckoo Workout –taukotreenisovelluksen toinen perustaja.

Ida rohkaisee HR:ää innostumaan uusista tuotteista ja kokeilemaan ennakkoluulottomasti hulluiltakin tuntuvia ratkaisuja työ- ja henkilöhyvinvoinnin edistämiseksi.

Ida Männyn ja Veera Lehmosen perustaman yrityksen tahtotilana on pelata koko Suomen työikäisten peput ylös penkeistä.Tappaako istuminen todella?

Liikkumattomuus on tulevan sukupolven synti, mutta siihen syyllistyvät myös nykyihmiset. Usein kuulee sanottavan, että istuminen tappaa. Lausetta voisi verrata hyvin myös paljon kuultuun “alkoholi vei lapset, perheen ja työn”.

Henkilö on itse vastuussa tekemisistään ja valinnoistaan, oli kyseessä alkoholin liiallisesta käytöstä tai pitkäaikaisesta istumisesta työpaikalla.

Istuminen on valinta, jonka teemme toistuvasti joka päivä. Valinta itsessään on sairastuttava. Ergonomialla on toki vähentävä vaikutus passiivisen elämänvalinnan sairastuttavuuteen, mutta ei sillä haittoja kokonaan poisteta. Ainoa lääke terveempään arkeen on yksinkertainen: muutos omiin valintoihin eli istumasta nousu ja aktivoituminen.

Ensiaskel aktiivisempaan arkeen ei tarvitse olla suuri. Päinvastoin, yleensä pienillä teoilla saadaan aikaiseksi enemmän hyvää kuin myllertämällä koko oma arki uusiksi. Tärkeää on oman arjen aktivointi niiltä osin, kun passiivisuus on pitkäaikaista. Useimmilla meistä fyysinen passiivisuus on läheisesti yhteydessä työn tekemiseen.

Monessa yrityksessä on huomattu aktivoinnin positiivinen vaikutus työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Työpaikoilla aktiviteettikampanjoita tehneet ovat varmasti myös huomanneet, että aktiivisten valintojen teko on huomattavan paljon helpompaa niille, jotka jo omalla vapaa-ajallaankin ovat valinneet aktiivisen elämän omakseen. Vaikeinta on saada pitkäaikaispassiiviset omaksumaan uuden tavan tehdä töitä. Passiivisten työntekijöiden fyysisen aktiivisuuden kasvattaminen on kuitenkin tärkeää ja niin työnantajan kuin työntekijänkin etujen mukaista, sillä fyysistä aktivointia tarvitsevat kaikki toimistotyöläiset!

Onneksi suomalaiset ovat keksineet pelillisyyden, jonka koukuttava vaikutus helpottaa uusien käytösmallien omaksumista ja saattaa toimia kimmokkeena myös niille, joille liikunta ei muuten olisi ominta.

Onnistumisen tunteen kokeminen saa aikaan sitoutumista sovellukseen ja palveluun ja sitä kautta myös uusi käytösmalli jalkautuu helpommin työarkeen. Positiivinen vahvistaminen saattaa jopa kannustaa liikunnan lisäämiseen omalla vapaa-ajalla. Näin on käynyt mm. Cuckoo Workout-taukoliikuntapalvelua käyttäneille työntekijöille.

Cuckoo Workout -taukoliikuntapalvelun avulla päiviään tauottaa tällä hetkellä 3600 työikäistä suomalaista. Moni heistä on lisännyt palvelun käyttöön ottamisen jälkeen aktiviteetteja myös vapaa-aikaansa. Palvelu auttaa omien valintojen muuttamisessa kolmella pienellä aktivointitauolla päivässä. Taukojen keskimääräinen kesto on 2 minuuttia. Viimeisimpänä uutuutena palveluun lisättiin mindfulness, jonka avulla työnantaja voi kannustaa työntekijöitä opettelemaan myös tietoisuuden taitoja, joiden on tutkitusti todettu vähentävän stressiä.


HR viesti on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »