on henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Lue e-lehti

HR viesti 5/2018

August Associates Oy:n liikkeenjohdon konsultti Tero Tiitun viime vuonna ilmestynyt diplomityö 'Suomalainen tiimityö joukkuehuippu-urheilussa ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia' herätti mediassa ansaittua mielenkiintoa - urheilun ja tiimien dynamiikkaa läpivalaisi nyt "sisäpiiriläinen", jolla on analyyttinen mielenlaatu ja kyky tehdä oivalluksia. Pohdimme miltä henkilöstöjohtamisen tulevaisuus näyttää digitaalisena ja miten uusista mahdollisuuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Kerromme myös miksi eettisen yrityskulttuurin rakentaminen kannattaa. Lehdessä käsittelemme myös muun muassa organisaatiomuutoksen työkaluja, työvaatetusta osana brändiä ja miten palautteen antamisessa voisi kehittyä.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (15 Mb)  »
Tilaa!

 

Hannele Mennala on PROimpact Oy:n perustajaosakas, jonka missiona on auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja, jotka kehittävät sekä tuloksellisuutta että työhyvinvointia.

PROimpact tarjoaa verkkopohjaisia vaikuttavuuden seuraamisen sovelluksia.
Tiedolla johtamisen vallankumous käynnissä HR:ssä


Muistatko vielä, millaista oli etsiä vieraassa kaupungissa autoillessa paperikartan avulla uutta kohdetta? Oli vaikea valita oikeaa suuntaa risteyksestä, jos ei paikallistanut edes missä kohdalla karttaa parhaillaan oli. Tai pahimmassa tapauksessa oli jo ajanut ulos kartalta. Navigaattoreiden ’olet täällä’ toiminto on helpottanut merkittävästi suunnistamista.

HR-tieto on siirtymässä pilveen ja sen myötä henkilöstön tuottavuuden kehittämiseen liittyvä informaatio on nopeasti ja ketterästi saatavilla sekä analysoitavissa. Vertaistiedon avulla yritys saa käyttöönsä ’olet täällä’ koordinaatit, ja pystyy nopeasti sijoittamaan itsensä suhteessa vertailuryhmään. Sen jälkeen on helppo valita optimaaliset askeleet kohti tavoitetta.

Vaatimukset henkilöstön tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiselle ovat kasvaneet. Historiaan ovat jääneet ajat, jolloin työtyytyväisyystutkimus kerran vuodessa oli riittävä HR-mittari.

PROimpactin kokemuksen mukaan keskeisimpiä yritysten asettamia vaatimuksia digiajan henkilöstötuottavuuden ja työhyvinvoinnin mittaamisen ratkaisuille ovat:

1. Mittareiden tulee olla ennakoivia, tunnistaen henkilöstöön liittyviä riskejä ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia
2. Yhdellä silmäyksellä tulisi antaa kokonaiskuva kehityksen suunnasta ja trendeistä ylimmälle johdolle
3. Keskeistä on vertaistieto, jolla voi verrata oman organisaation kehitystä esimerkiksitoimialan tai saman kokoluokan yrityksiin
4. Seuranta ja analytiikka tulee on jatkuvaa sekä dynaamista

Muutosvauhti on nopeaa. Harvard Business Reviewin ja Visierin heinäkuussa 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan tällä hetkellä hieman alle puolet yrityksistä käyttää reaktiivista tietoa kriittisissä liiketoimintapäätöksissään ja vain neljäsosa ennakoivaa tietoa hyödykseen. Kuitenkin kahden vuoden sisällä jo noin puolet yrityksistä arvioi käyttävänsä HR-dataan pohjautuvaa ennakoivaa analytiikkaa liiketoiminnassaan.

Muutos tarjoaa huikean mahdollisuuden HR-osaajille ottaa askel eteenpäin ja ylöspäin liiketoimintajohdon strategiseksi kumppaniksi. HR kerää paljon henkilöstöä koskevaa dataa josta ylin johto on kiinnostunut. Yli 70% toimitusjohtajista sanoo, että relevantti henkilöstöä koskeva tieto on tärkeää tai erittäin tärkeää. 70% toimitusjohtajista ei kuitenkaan saa riittävästi henkilöstön tuottavuutta koskevaa tietoa, todetaan PwC:n annual CEO survey 2012 – tutkimuksessa.

Jos merkityksellisin HR-tieto linkitetään liiketoimintatuloksiin, niin sen avulla saadaan arvokasta informaatiota vaikuttavuudesta ja riippuvaisuuksista. Tiedon avulla päästään tunnistamaan ennakolta liiketoimintamahdollisuuksia. Tunnistetaan alueita, joihin kannattaa panostaa, jotta yritys on entistä kilpailukykyisempi tulevaisuudessa.

Mutta miten ottaa käyttöön henkilöstötuottavuutta ja vaikuttavuutta seuraava mittaristosovellus arkikiireen ja budjettirajoitteiden keskellä? Aika on rahaa, kaikki tarpeet tulisi täyttää ja mikään ei saa tietenkään maksaa mitään. Kuulostaako tutulta?

Yhä useammalle yritykselle ratkaisu löytyy pilvestä. Pilvi on uusi normaali. Eikä ihme. Pilvipalveluiden hyötyjä ovat mm. läpinäkyvä ja joustava hinnoittelumalli, joka alentaa käyttöönoton kynnystä ja tarjoaa palvelut nyt nopeasti sekä tehokkaasti yritysten käyttöön. Palvelua voi skaalata joustavasti tarpeen mukaan. Uusia innovaatioita on tehokas päivittää pilvipalveluihin. Pilvipalvelut tarjoavat myös hyödyllistä vertailuaineistoa oman toiminnan kehittämiseen ja benchmarkkaamiseen.

Teknologian avulla automatisoidaan HR-prosesseja, joten HR-ammattilaisille jää enemmän aikaa analysoida informaatiota, suunnitella kehitystoimia ja seurata niiden vaikutusta organisaation suorituskykyyn. Kääntää monimutkaisista haasteista kristallinkirkkaita mahdollisuuksia.

Tiedolla johtaminen on tullut jäädäkseen myös HR:ään. Kukapa olisi uskonut silloin paperikarttojen aikaan, että Harvard Business Review nimeää data-analyytikon tämän vuosisadan seksikkäimmäksi ammatiksi?


PROimpact Oy järjestää Työhyvinvoinnin TulosFoorumin 21.4.2015, Marina Congress Center.
Aiheena henkilöstötuottavuuden kehittäminen ja vaikuttavuuden seuraaminen.

www.proimpact.fi/seminaarit
HR viesti on myös Facebookissa! »»

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »